CHÚNG TA LÀM GÌ
Chúng tôi thấy R & D là chìa khóa để tăng trưởng bền vững cho truyền thông-zion và chúng tôi dự định tăng cường khả năng R & D của mình. Các nỗ lực R & D của chúng tôi tập trung vào việc củng cố và phát triển các công nghệ phần tử cần thiết để hỗ trợ sự phát triển và thành công trong tương lai của truyền thông zion.

Về cáp và phụ kiện, chúng tôi tập trung vào công nghệ cho vật liệu, bao gồm kim loại, nhựa, công nghệ thiết kế điện và sợi điện tử, chẳng hạn như công nghệ truyền dẫn tốc độ cao và cách nhiệt cao. Chúng tôi cũng cam kết nguồn lực để phát triển các công nghệ cơ khí để đảm bảo độ tin cậy trong sản xuất các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi tin vào đầu tư và xây dựng các khả năng R & D mạnh mẽ cho công nghệ và đổi mới mới.