• Tên sản phẩm
  • Từ khóa
  • Mô hình sản phẩm
  • Tóm tắt sản phẩm
  • Mô tả sản phẩm
  • Tìm kiếm toàn văn bản

Danh mục sản phẩm

 

DOWNLOAD THE FIBER OPTIC CABLE PDF CATALOG                       Product Director : James Xu

DOWNLOAD THE FTTH EQUIPMENT                                       Email:  james@zion-communication.com

DOWNLOAD ALL THE CATALOG                                                  

Optical Fiber Patch Cords

Optical Fiber Patch Cords

Order Information:
1 2 3 4 5 6 7
Fiber Type Jacket Type Cable Dia. Fiber Count Connector Polish Type Length
OS1 9/125 PVC 900μm SIMPLEX FIRST END SECOND END PC cm
OS2 9/125 OFNR 1.6mm DUPLEX LC LC UPC m
OM1 62.5/125 OFNP 2.0mm 4 FIBERS SC SC APC Inches
OM2 50/125 LSZH 3.0mm 6 FIBERS ST ST
Foot
OM3 10G 50/125 LSPVC
8 FIBERS FC FC
KM
OM4 50/125 Plenum
12 FIBERS MU MU
Mile24 FIBERS MTRJ MTRJ
48 FIBERS MPO MPO
>48 FIBERS E2000 E2000

DIN DIN

 

    loại này là trống

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com