Chi tiết tin tức

Nhà » Tin tức » Triển lãm thương mại » Nhóm quản lý mua hàng tiện ích (UPMG)

Nhóm quản lý mua hàng tiện ích (UPMG)

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2016-09-10      Nguồn:Site

Các giải pháp giúp ngành khai khoáng đáp ứng được những thách thức và tận dụng các cơ hội trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng cần kim loại, khoáng chất và năng lượng. Các giải pháp được tìm thấy tại MINExpo 2016 với các sản phẩm và dịch vụ mới đầy sáng tạo, công nghệ tiên tiến và học hỏi từ chuyên môn của người khác. Đó là lý do tại sao, cứ bốn năm một lần, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và các nhà ra quyết định từ ngành công nghiệp khai thác mỏ lại đến MINExpo.

Về chúng tôi

Nhãn hiệu của chúng tôi

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com