Hệ thống báo cháyỨng dụng
Nhà sản xuất ZION COMMUNICATION chất lượng tốt nhất của cáp báo cháy và thiết bị báo khói cho hệ thống báo cháy. Chúng tôi có thể cung cấp PH30, PH60, PH120 có thể đáp ứng SABS, tiêu chuẩn kiểm tra LPCB và FRLS, cáp FRHF có thể đáp ứng tiêu chuẩn thử nghiệm của Nga, chúng tôi cũng có cáp FPL, FPLR, FPLP có chứng chỉ.

Sản phẩm liên quan cho hệ thống báo cháy

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com