Hệ thống Trung tâm dữ liệu

Nhà » Sản phẩm | Zion-Communication » Hệ thống Trung tâm dữ liệu

Mô tả Hệ thống Trung tâm Dữ liệu

ZION COMMUNICATION cung cấp nhiều lựa chọn cáp mạng và cáp quang, bộ chuyển đổi quang, hộp phân phối sợi quang, tủ máy chủ mạng, tủ gắn tường, giá đỡ, phụ kiện tủ, dụng cụ uốn, công cụ đục lỗ, công cụ tước, khối đấu dây, bề mặt hộp, bảng vá lỗi, quản lý cáp, jack keystone, cáp thử cho hệ thống trung tâm dữ liệu.

Nhóm sản phẩm hệ thống trung tâm dữ liệu

Sản phẩm nổi bật

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com