Ứng dụng hệ thống trung tâm dữ liệu
ZION COMMUNICATION cung cấp nhiều lựa chọn cáp mạng và cáp quang, bộ chuyển đổi cáp quang, hộp phân phối sợi quang, tủ máy chủ mạng, tủ gắn tường, giá đỡ, phụ kiện tủ,
uốn tóc bồng công cụ, cú đấm xuống công cụ, tước công cụ, hệ thống dây điện khối,
hộp bề mặt, patch panel, quản lý cáp, keystone jack,
cáp thử cho hệ thống trung tâm dữ liệu.

Sản phẩm liên quan cho hệ thống Trung tâm ngày

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com