Truyền thông Zion
IS CPR READY VÀ KHIẾU NẠI
Nếu bạn nghi ngờ, vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi bằng cách gửi email đến info@zion-communication.com và họ sẽ chứng minh khả năng truy xuất và tuân thủ.
Mục tiêu là tạo ra các tiêu chuẩn sản phẩm hài hòa trên khắp châu Âu và giúp người mua đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Sản phẩm sẽ được phân loại từ A đến F tùy thuộc vào đặc điểm ngọn lửa của chúng với các phân loại bổ sung cho khói, các hạt lửa và độ chua của chúng.

Việc tuân thủ CPR là bắt buộc và có ý nghĩa trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhưng phần lớn trách nhiệm nằm trong các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối. Họ có một yêu cầu pháp lý để đảm bảo nó chỉ là cáp tuân thủ CPR được đặt trên thị trường từ ngày 1 tháng 7 trở đi, ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định khác mà cáp phải đáp ứng.
CPR (Quy chế sản phẩm xây dựng)
Tiêu chuẩn: EN 50575: 2014 + A1: 2016
       Kiểu : Cáp đồng trục
 Model N: Cáp đồng trục 50ohms, cáp đồng trục 75 ohms, cáp đồng trục 93 ohms


CPR (Quy chế sản phẩm xây dựng)
Tiêu chuẩn: EN 50575: 2014 + A1: 2016
       Kiểu :Cáp đa lõi
                  (Cáp báo cháy, cáp Ethernet, cáp công nghiệp)
 Kiểu N: PH30, PH60, PH120, FRLS, FRHF, FPL, FPLR, FPLP, CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7, CAT8, CA Nbus, CC-Link, RS-485, CẢM BIẾN-PVC,
                 SENSOR CABLE-PO, Z-SEVOPUR Linh hoạt, Z-Flex-SB / 20276, Z-Flex / 2464, Z-ROB-SB
CPR (Quy chế sản phẩm xây dựng)
Tiêu chuẩn: EN 50575: 2014 + A1: 2016
       Kiểu :Cáp quang
 Kiểu N: GJXV, GJXH, GJXFH, GJYXFCH, GJYXCH, GJXFHA, GJFJV, GJBFJV, GYFXTY, GYXTW, GYXFTY, GYFTY, GYTA, GYT, GYXTC8S, GYTC8A, GYTC8S, ADSS, GYTY53, GYTA53, GYTS53


UL
UL: E491510
Cáp báo cháy điện giới hạn
CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com