CPR (Quy chế sản phẩm xây dựng)
Tiêu chuẩn: EN 50575: 2014 + A1: 2016
       Kiểu : Cáp đồng trục
 Model N: Cáp đồng trục 50ohms, cáp đồng trục 75 ohms, cáp đồng trục 93 ohms

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com