Luke Han
Quản lý bán hàng cao cấp
 Skype: lukehan12
WhatsApp: +86 15868179479
Email: luke@zion-communication.com
filename summary Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111401 2 × 0.22mm² Mylar Cable.pdf 454KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111404 8 × 0.22mm² Mylar Cable.pdf 474KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111422 4 × 0.50mm² Mylar Cable.pdf 507KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111402 4 × 0.22mm² Mylar Cable.pdf 486KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111421 2 × 0,50 mm² Mylar Cable.pdf 462KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7111424 8 × 0.50mm² Mylar Cable.pdf 401KB Sao chép đường dẫn Tải về

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com