Michael Xu
Quản lý bán hàng cao cấp
 Skype: kingtone3
WhatsApp: 0086 18268009191
Email: michael@zion-communication.com

Tải xuống PDF

filename Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
7112 Netwerk- en IP-kabel van Zion Communication.pdf 6.71MB Sao chép đường dẫn Tải về

CAT5E

filename Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112132 U-UTP CAT5E BC PVC M.pdf 313KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112126 SF-UTP CAT5E BC LSZH.pdf 331KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112134 U-UTP CAT5E BC PVC CMR M.pdf 316KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112155 U-UTP Dual CAT5E BC PVC CMP.pdf 329KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112133 U-UTP CAT5E BC PVC CM M.pdf 315KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112135 U-UTP CAT5E BC PVC CMP M.pdf 322KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112131 U-UTP CAT5E BC PE M.pdf 278KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112156 U-UTP Dual CAT5E BC LSZH.pdf 321KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112124 SF-UTP CAT5E BC PVC CMR.pdf 332KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112101 U-UTP CAT5E BC PE.pdf 293KB Sao chép đường dẫn Tải về

CAT6

filename Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112211 F-UTP CAT6 BC PE.pdf 345KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112213 F-UTP CAT6 BC PVC CM.pdf 331KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112206 U-UTP CAT6 BC LSZH.pdf 295KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112212 F-UTP CAT6 BC PVC.pdf 330KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112214 F-UTP CAT6 BC PVC CMR.pdf 332KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112215 F-UTP CAT6 BC PVC CMP.pdf 335KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112205 U-UTP CAT6 BC PVC CMP.pdf 303KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112203 U-UTP CAT6 BC PVC CM.pdf 298KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112201 U-UTP CAT6 BC PE.pdf 292KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112202 U-UTP CAT6 BC PVC.pdf 296KB Sao chép đường dẫn Tải về

CAT6A

filename Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112332 F-FTP CAT 6A BC PVC.pdf 330KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112324 U-FTP CAT 6A BC PVC CMR.pdf 349KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112302 U-UTP CAT 6A BC PVC.pdf 280KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112326 U-FTP CAT 6A BC LSZH.pdf 326KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112315 F-UTP CAT 6A BC PVC CMP.pdf 330KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7411212 F-UTP CAT 6A BC PVC.pdf 326KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112321 U-FTP CAT 6A BC PE.pdf 321KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112304 U-UTP CAT 6A BC PVC CMR.pdf 283KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112323 U-FTP CAT 6A BC PVC CM.pdf 328KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7123123 U-UTP CAT 6A BC PE.pdf 277KB Sao chép đường dẫn Tải về

CÁP CORD PATCH

filename Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112506 U-UTP CAT5E BC LSZH Patch Cord.pdf 304KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112515 F-UTP CAT5E BC Dây đeo PVC CMP Patch.pdf 345KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112536 U-UTP CAT6 BC LSZH Patch Cord.pdf 304KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112524 SF-UTP CAT5E BC Dây đeo PVC CMR Patch.pdf 357KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112521 SF-UTP CAT5E BC PE Dây Patch.pdf 352KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112504 U-UTP CAT5E BC Dây đeo PVC CMR Patch.pdf 304KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112522 SF-UTP CAT5E BC Dây vá PVC.pdf 355KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112534 U-UTP CAT6 BC Dây đeo PVC CMR Patch.pdf 305KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112532 U-UTP CAT6 BC Dây vá PVC.pdf 306KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112513 F-UTP CAT5E BC Dây đeo PVC CM Patch.pdf 342KB Sao chép đường dẫn Tải về

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com