Nick Chen
Quản lý bán hàng cao cấp
Skype: nick-zion
WhatsApp: 0086 18868944643
Wechat: 526605751
ICQ: 526605751
Email: nick@zion-communication.com
filename summary Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7100432 KX 6 Cu 90% Cu PVC.pdf 329KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7100433 KX 8 Cu 90% CCA PVC.pdf 333KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7102074 KX6 + 2 × 0.50 Hình 8 Đầy đủ.pdf 300KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7102072 KX6 + 2 × 0.75 Hình 8.pdf 301KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7100431 KX 6 Cu 90% CCA PVC.pdf 333KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7100434 KX 8 Cu 90% Cu PVC.pdf 330KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7102073 KX6 CU + 2 × 0.75 Hình 8.pdf 301KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7102071 KX6 + 2 × 0.50 Hình 8.pdf 301KB Sao chép đường dẫn Tải về

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com