Nick Chen
Quản lý bán hàng cao cấp
Skype: nick-zion
WhatsApp: 0086 18868944643
Wechat: 526605751
ICQ: 526605751
Email: nick@zion-communication.com
filename summary Kích thước Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112332 F-FTP CAT 6A BC PVC.pdf 329KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112212 F-UTP CAT6 BC PVC.pdf 329KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112203 U-UTP CAT6 BC PVC CM.pdf 297KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112114 F-UTP CAT5E BC PVC CMR.pdf 313KB Sao chép đường dẫn Tải về
Multi-Conductor Network & IP Cable_nick.pdf 448KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112302 U-UTP CAT 6A BC PVC.pdf 280KB Sao chép đường dẫn Tải về
SỐ 7112208 U-UTP CAT6 CCA PVC.pdf 449KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112201 U-UTP CAT6 BC PE.pdf 291KB Sao chép đường dẫn Tải về
NO.7112103 U-UTP CAT5E BC PVC CM.pdf 298KB Sao chép đường dẫn Tải về

CÁC SẢN PHẨM

TÀI NGUYÊN

SEND TO MESSAGE
info@zion-communication.com